AD(H)D hos vuxna

2011-07-15 @ 03:00:19
En kronisk störning där åtminstone tolv av följande punkter återfinns:

1. En känsla av att aldrig få någonting gjort
Otillfredsställelse, aldrig nå egna satta mål oavsett hur mycket man uppnått. Vi nämner detta först, eftersom det är det mest förekommande skälet till varför vuxna söker hjälp. "Jag får ingenting gjort" är det vanligaste man får höra som läkare. Personen kanske har uppnått mycket, sett ur allmän synvinkel, men känner sig som "vilse i en labyrint", kan inte utnyttja sina resurser. - Check!

2. Svårt att organisera göromål
Ett stort problem för vuxna med ADHD. Utan skolans struktur, utan föräldrar närvarande som kan organisera, "lägga upp", vardagen åt honom/henne, blir den vuxne lätt snurrig av alla "måste-göra"-grejer i vardagen, stora som små. Vad som synes vara "småsaker" växer lätt i omfattning och blir till stora hinder. En liten förseelse, ett missat möte, borttappade nycklar - och kaos är ett faktum. - Check!

3. Kronisk ångest eller svårigheter att komma igång
Vuxna med ADHD associerar så mycket ångest med att påbörja en uppgift, beroende på en lång historia av misslyckanden, att de lägger av, eller skjuter upp, vilket naturligtvis leder till ännu mer ångest inför uppgiften. - Check!

4. Många projekt på gång samtidigt; problem att fullfölja
En naturlig följd av # 3. När man hoppat av en uppgift, hoppar man in på nästa. I slutet av dagen, veckan, månaden, eller året har en stor mängd  projekt påbörjats, men få blivit slutförda. - Check!

5. Tendens att säga vad som faller en in, ofta utan tanke på omständighet eller tidpunktSom barnet med
ADHD i klassrummet, blir den vuxne oerhört entusiastisk. En "lysande idé, kommentar" poppar plötsligt upp och måste sägas innan den försvinner.

6. Ständigt sökande efter nya stimulanser i tillvaron
Den vuxne är ständigt på jakt efter spänning, någonting i omgivningen som kan mäta sig med den "virvelvind" han/hon har inom sig. - Check!


7. Blir lätt frustrerad, uttråkad
Hänger ihop med # 6. Tristess håller den vuxne med ADHD i ett fast grepp, redo att tömma den vuxne på energi, och jakten på stimulans fortsätter. Detta kan ofta misstolkas som ett "ointresse för uppgiften"; snarare är det en svårighet  att bibehålla intresset längre perioder. Även om personen *vill*  vara intresserad, så tar energin snabbt slut. - Check!

8. Lättdistraherad, svårt att fokusera koncentrationen längre tid, "glider lätt iväg" i tankarna...
...under läsning eller i ett samtal, ofta sammankopplad med en förmåga att ibland "hyper-fokusera", stänga ute allt annat; vilket är själva varumärket för ADHD. Okoncentrationen, att "glida iväg" i tankarna, sker oftast helt  ofrivilligt. Det sker när personen "inte tittar", så att säga, observerar sig själv, och i nästa sekund är han/hon  inte "där". Den ofta högt utvecklade förmågan att  kunna hyper-fokusera finns också, vilket visar att detta syndrom inte betyder "brist på uppmärksamhet", utan "brist på ihållande uppmärksamhet". - Check!

9. Ofta kreativ, intuitiv, hög intelligens
Det är inga symptom, men egenskaper väl  värda att nämna. Vuxna med ADHD är oftast väldigt kreativa, iallafall tankemässigt. Mitt i den distraherande och oorganiserade vardagen blixtrar det ibland av briljans. Att fånga, "förstärka", denna briljans är ett av målen i behandling av ADHD. - Check!

10. Svårigheter att "gå den formella vägen", följa den etablerade, korrekta proceduren
Tvärtom vad man kan tro  beror detta inte på tråkiga erfarenheter från möten med  auktoriteter. Snarare är det en manifestation av tristess och frustration; uttråkad av rutiner, "vanliga, normala sätt" att göra  saker, upprymdhet inför nya spännande sätt, samt frustration över  att inte kunna göra saker på rätt sätt. - Check!

11. Otålig; låg tolerans mot frustration

Frustration i alla former påminner  den vuxne med ADHD om alla fel och misstag som begåtts hittills i livet. "Åh nej, inte nu igen..."  tänker den vuxne. Han/hon blir arg, eller bara drar sig ur. Intoleransen har med det ständiga sökandet efter spänning att göra, och andra kan uppfatta den vuxne som omogen och omättlig; blir aldrig nöjd. - Check!

12. Impulsiv, verbalt och/eller i handling...
...exempelvis impuls-köp, alltid nya planer, planer på ny karriär, och liknande. Detta är ett av de sämsta symptomen, eller, beroende på impulsen,  en av de bättre. - Check!

13. Tendens att ständigt oroa sig i onödan
Ständigt; har en tendens att alltid blicka  mot horisonten efter något att oroa sig för, samtidigt som han/hon inte "ser" faktiska problem och faror. Oro är vad koncentrationen blir till när han/hon inte är fokuserad på en uppgift. - Check!

14. Känsla av att något negativt kommer att hända, osäkerhet
ibland högrisk-tagande. Detta symptom är både relaterat till tendensen  att oroa sig i onödan, och tendensen att vara impulsiv. - Check!

15. Känslo-svallningar, humöret åker berg-och-dalbana
depression, speciellt vid "skilsmässan" från en person eller ett projekt. Vuxna med ADHD, oftare än barn, har stora humörsvängningar. Mycket av detta beror på erfarenheter, frustration, och/eller misslyckanden. Till  viss del beror det på biologin bakom störningen. - Check!

16. Rastlöshet
Vanligtvis ser man inte hos en vuxen person den hyperaktivitet man kan se hos ett barn. Istället märks tydligt en "nervös energi": finger-trummande, byter sittställning ofta, går oroligt fram och tillbaks, lämnar matbordet eller rummet ofta, kan aldrig riktigt slappna av. - Check!

17. Tendens att fastna i missbruk
Beroendet kan vara riktat till alkohol, kokain, eller en aktivitet: spel, "shopping", ätande, eller att arbeta så mycket som möjligt. - Check!

18. Kroniskt dåligt självförtroende
Detta är det direkta och  olyckliga resultatet av att i åratal blivit kallad klantskalle, idiot, flummig,  misslyckad, lat, konstig, byfåne, knäpp... Åratal av frustration,  misslyckanden, eller att aldrig lyckas med något överhuvudtaget leder till problem med självförtroendet. Vad som imponerar är hur starka de flesta av dessa personer är, trots  alla motgångar. - Check!

19. Felaktig själv-bild
Personer med ADHD har ofta en felaktig bild av sig själva, och hur de påverkar andra i omgivningen. Detta kan ofta leda till stora missförstånd och djupt sårade känslor. - Check!

20. Familje/släkt-historia av ADHD eller andra problem med impuls-kontroll och humörsvängningar...
...missbruk, depression. Eftersom ADHD är genetiskt överfört och relaterat till andra, ovan  nämnda beteenden, är det inte ovanligt (men inte tvunget) att det finns i familjen/släkten. - Check!19/20 - Stämmer in på mig.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:


E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

        Kom ihåg mig?
RSS 2.0