Migrationsverkets beslut om flickväns visum

2010-10-22 @ 14:54:11
"Er avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan viseringen löper ut har inte kunnat bekräftas.

Ambassaden har enligt Migrationsverkets författningssamling, MIGRFS 2001:3, bemyndigats att besluta i viseringsärenden. I denna föreskrift regleras de förutsättingar ambassaden har att följa. Det innebär bland annat att den viseringspraxis som fastställs av Migrationsverkets styrelse ska följas.

Visering är ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat för transitering genom eller en planerad vistelse inom medlemsstaternas territorium som inte varar mer än tre månader under en sexmånadersperiod från och med dagen för första inresan till medlemsstaternas territorium samt transitering genom de internationella transitområdena på flygplatser i medlemsstaterna. Utlänningen har att lämna medlemsstaternas territorium senast när tillståndet löper ut. En förutsättning för att ett sådant tillstånd ska kunna beviljas är bland annat att det har gjorts troligt att utlänningen kommer att återvända hem efter besöket i medlemsstaternas territorium.

Sökanden är ung och ensamstående och inte att anse som väletablerad i Kosovo. Sökanden vill besöka en väninna i Sverige som hon endast haft kontakt med via internet. Ambassaden iakttar stor försiktighet när det gäller personer som är bosatta i områden där den politiska och ekonomiska situationen är mycket besvärling. Kosovo är än så länge ett sådant område. För att bevilja visering för personer som är bosatta där måste besöket framstå som extra angeläget. Ambassaden bedömer att sökandens besök inte är tillräckligt angeläget för att bevilja visering. Ansökan om visering avslås därför.


Detta beslut kan inte överklagas."

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:


E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

        Kom ihåg mig?
RSS 2.0